Medisch

Een reisverzekering afsluiten als aanvulling op je zorgverzekering

Als inwoner van Nederland ben je verplicht om ten minste een basiszorgverzekering af te sluiten. Dit biedt sowieso ook dekking voor noodzakelijke medische kosten in het buitenland. Deze kosten worden dan maximaal vergoedt tot het bedrag wat vergelijkbare zorg in Nederland zou kosten. Gelden er in het land van je bestemming hogere tarieven binnen de medische zorg, dan komt het overschot in dit geval voor je eigen rekening. Ben je voor de zorgverzekering aanvullend verzekerd, dan krijg je mogelijk meer vergoed dan slechts het Nederlandse tarief. Maar ook in dit geval kan de vergoeding niet toereikend zijn voor volledige dekking van de kosten.

Een reisverzekering kan in dat opzicht een goede aanvulling vormen op je zorgverzekering. Kosten die je namelijk niet kunt verhalen op je zorgverzekering, kun je dan wel claimen op je reisverzekering.

Medische kosten in het buitenland: je reisverzekering vult je basiszorgverzekering vaak aan

De zorgverzekering die je in Nederland hebt afgesloten biedt als het goed is ook dekking wanneer je genoodzaakt bent om in het buitenland medische kosten te maken. De meeste Nederlandse zorgverzekeraars vergoeden hierbij echter maximaal het bedrag dat vergelijkbare zorg zou kosten wanneer deze in Nederland zou worden geleverd. Wordt je behandeld in een land waar hogere tarieven gelden voor medische zorg dan in Nederland, dan kan het zijn dat het overschot van de gemaakte kosten voor je eigen rekening komt. En omdat je als toerist medische zorg in het buitenland vaak in privéklinieken krijgt, kan dit al snel behoorlijk in de papieren lopen! Om te voorkomen dat je achteraf dus geconfronteerd wordt met een rekening van je zorgverzekeraar, kun je een reisverzekering afsluiten. Deze reisverzekering dekt dan de eventuele extra kosten die je eigen zorgverzekeraar niet vergoedt.

Een goede reisverzekering biedt dus dekking tegen de werkelijke kosten voor medische zorg die je in het buitenland krijgt. Let op: je dient dan bij het afsluiten van de reisverzekering wel expliciet aan te geven dat je medische kosten in het buitenland wilt laten opnemen in de dekking.

Kom je voor medische kosten te staan in het buitenland? Bel het alarmnummer van je reisverzekering.

Wanneer je medische zorg nodig hebt in het buitenland, dan doe je er verstandig aan om vooraf contact op te nemen met de verzekeraar waarbij je je reisverzekering hebt afgesloten. Bij grote medische ingrepen in het buitenland is dit in veel gevallen zelfs verplicht. Bij de meeste reisverzekeraars kun je als verzekerde hiervoor gebruik maken van een speciaal alarmnummer. Dit alarmnummer is dan onder andere terug te vinden op het pasje van je reisverzekering.

Wanneer je via het alarmnummer contact opneemt met je reisverzekeraar, dan kun je de situatie in je eigen taal uitleggen. Je kunt dan in veel gevallen ook advies krijgen over welke kliniek of arts je het beste kunt kiezen. Beschikt je reisverzekeraar over een hulppost ter plaatse, dan kun je ook daar contact leggen.