Begrippen reisverzekering

A

 • Activiteiten
  De bezigheden die je doet tijdens je reis/vakantie zijn activiteiten. Sommige (risicovolle) activiteiten worden standaard niet meeverzekerd bij een reisverzekering. Denk hier bijvoorbeeld aan activiteiten als bergklimmen, duiken, wintersporten of parachute springen.
 • Afbreking / Afbrekingsvergoeding
  Als er tijdens je reis/vakantie iets gebeurt waardoor je je reis moet stoppen, dan spreken we over afbreking. Afhankelijk van je reisverzekering en de reden van afbreking kun je een afbrekingsvergoeding krijgen voor alle kosten die je gemaakt hebt om de reis tussentijds te beëindigen.
 • Annulering
  Als je na de boeking/reservering je reis/vakantie afzegt, om welke reden dan ook, is dat een annulering. Wanneer je een reis/vakantie boekt kun je vaak ook apart een annuleringsverzekering afsluiten. Zonder annuleringsverzekering zal je – ook als je niet gaat – toch de kosten van de reis/vakantie moeten betalen.

B

 • Bagage
  Alle spullen die je meeneemt tijdens je reis/vakantie.
 • Boeken (van een reis)
  Met het boeken van een reis wordt het doen van een reservering van een reis/vakantie bedoeld. Bij een boeking worden meestal het vervoer van en naar de bestemming, en de overnachtingen op de plaats van bestemming vastgelegd.
 • Buitengewone kosten
  Dit zijn kosten die je niet zou hebben gemaakt als je tijdens je reis geen schade, pech of ongeval zou hebben gehad. Buitengewone kosten zijn dus bijvoorbeeld alle kosten die je hebt gemaakt om zo snel mogelijk de benodigde hulp te kunnen krijgen.

C

 • Communicatie
  De manier waarop mensen met elkaar in verbinding staan om te overleggen. Binnen de reisverzekeringen zijn 2 soorten van communicatie van belang:

  1. Het afspraken maken over en het vastleggen van een te boeken reis/vakantie
  2. De communicatiekosten die gemaakt worden om tijdens de reis/vakantie problemen op te lossen.

D

 • Dekking
  Onder dekking worden de verschillende aspecten van de reis/vakantie verstaan waarvoor de verzekering een vergoeding zal uitbetalen. Bijvoorbeeld risicovolle activiteiten, of vakanties van meer dan 45 dagen worden niet standaard door de verzekering gedekt. Om de dekking van je reisverzekering uit te breiden kun je hiervoor aanvullende modules afsluiten.
 • Doorlopende reisverzekering
  Wanneer je een doorlopende reisverzekering hebt, dan kun je altijd op vakantie zonder dat je hier telkens een aparte reisverzekering voor hoeft af te sluiten. Het afsluiten van een doorlopende reisverzekering is vaak voordeliger als je meer dan 21 dagen per jaar op vakantie bent of als je meerdere keren per jaar op vakantie gaat.

M

 • Maximale duur
  Met de maximale duur van een reis/vakantie wordt de maximale lengte van een vakantie/reis bedoeld. Als de verzekering een maximale duur van bijvoorbeeld 30 dagen hanteert, dan zullen verzekeringen de gemaakte kosten bij vakanties van langer dan 30 dagen niet vergoeden.
 • Medische zorg
  Medische zorg is alle hulp die nodig is om het lichaam weer gezond te maken. Bij reizen en vakanties kun je simpele medische zorg het beste uitstellen totdat je weer terug bent in Nederland. Spoedeisende zorg is vaak complexer en word altijd bij de dichtstbijzijnde instelling uitgevoerd.

N

 • Noodgeval
  Bij een noodgeval is zo snel mogelijk hulp benodigd. Noodgevallen hebben vrijwel altijd betrekking op levensgevaarlijke situaties die zo snel mogelijk afgewend moeten worden.

O

 • Ongeval
  Een ongeval is een andere naam voor schade. Ongevallen hebben meestal betrekking op lichamelijke problemen.
 • Opsporing (actie)
  De actie die op touw moet worden gezet om je of een van je medereizigers terug te vinden. Opsporing heeft betrekking op vermiste personen en soms ook op vermiste goederen.

P

 • Pech
  Een ongeplande vervelende gebeurtenis. Wanneer bijvoorbeeld de auto tijdens de vakantie kapot gaat heb je pech.

R

 • Rechtsbijstand
  De hulp die je krijgt bij juridische problemen. Je kunt hier denken aan de hulp van een juridisch adviseur of bijvoorbeeld een jurist. Rechtsbijstand wordt in eerste instantie via de rechtsbijstandverzekering gedekt. Via de reisverzekering kan juridische bijstand in het buitenland worden gedekt.
 • Reddingsactie
  De actie die op touw moet worden gezet om je te vinden of om je uit een gevaarlijke positie te bevrijden.
 • Reis
  De effectieve reis speelt zich af op het moment dat je je verplaatst vanaf het begin tot op de eindbestemming. Met de term reis wordt ook vaak de gehele vakantie aangeduid. Bij de meeste verzekeraars moet er bij een binnenlandse vakantie minimaal 1 nacht buitenshuis worden doorgebracht om aanspraak te kunnen maken op de vergoedingen
 • Reisdocumenten
  De belangrijke papieren die je op je reis nodig kunt hebben. Denk hier o.a. aan je rijbewijs, legitimatie, verzekeringspapieren en eventuele reserveringsbevestigingen.
 • Reissom
  De totale kosten behorend bij een reis wordt de reissom genoemd.
 • Reisverzekering
  Een reisverzekering is een verzekering tegen de kosten die je als gevolg van schade op kunt lopen tijdens een reis of vakantie. Deze reis of vakantie hoeft niet per se buiten Nederland te zijn.
 • Repatriëring
  Het naar het thuisland laten terugkeren van gewonden en eventuele producten. Een bekend voorbeeld van repatriëring is de ‘gipsvlucht’ waarmee wintersporters met gebroken ledematen terug naar Nederland worden gevlogen.
 • Risico
  De kans dat een bepaalde gebeurtenis daadwerkelijk gebeurt word risico genoemd. Bij een hoog risico is de kans dat het daadwerkelijk gebeurt groter dan bij een laag risico.

S

 • Schade
  Schade is het negatieve gevolg van een gebeurtenis. De hoeveelheid schade wordt bij reisverzekeringen meestal in geld uitgedrukt.

U

 • Uitkeren
  Met uitkeren wordt het door de verzekering vergoeden van de kosten bedoeld. Let op dat de hoogte van de uitkering bij veel verzekeringen een maximum per jaar of per reis kent. In sommige gevallen zal je dus niet alles vergoed krijgen.

V

 • Verblijf
  Binnen de reisverzekeringen wordt de term verblijf op 2 manieren gebruikt:

  1. Het pand, of de locatie waar je tijdens je reis/vakantie de nacht doorbrengt
  2. Het doorbrengen van de dagen en nachten.

  Voorbeeld ter verduidelijking: De buren verblijven tijdens hun vakantie in België maar het huis naast de onze is hun normale verblijf.

 • Verhalen
  Bij het verhalen van schade gaat het om de vraag wie de veroorzaker van de schade is. Als de veroorzaker duidelijk aanwijsbaar is, dan zullen de kosten als gevolg van deze schade.
 • Vervanging
  Bij vervanging wordt een kapot apparaat vervangen door een technisch gelijkwaardig, nog werkend, product. Bij een kapotte auto kun je bijvoorbeeld een vervangende auto krijgen om de reis te vervolgen.
 • Vervoer
  Vervoer is het transport van personen en/of goederen naar een vooraf bepaalde locatie. Dit kan het rijden in een auto zijn maar ook het wegbrengen van de koffers naar de hotelkamer, is vervoer.
 • Verzekeringsvorm
  De reisverzekering kan op verschillende manieren worden afgesloten (o.a. kortlopend of doorlopend). Deze verschillende manieren worden verzekeringsvormen genoemd.
 • Voorbereiding
  Alles wat nodig is om de vakantie/reis zo goed mogelijk te laten verlopen. Het doen van een goede voorbereiding kost vaak tijd en ook moeten er vaak nog producten worden aangeschaft om de reis/vakantie zo goed mogelijk te kunnen laten verlopen. door hem/haar moeten worden betaald. De kosten worden in dit geval verhaald bij de veroorzaker. Het is vaak mogelijk om je ook te verzekeren tegen verhaalkosten.