Begrippen rechtsbijstandverzekering

A

 • Aansprakelijkheid
  Bij aansprakelijkheid gaat het om de schuldvraag. De persoon die (al dan niet door verkeerd handelen of nalatigheid) het probleem veroorzaakt heeft, is meestal aansprakelijk. Wanneer je aansprakelijk bent, dan zullen de kosten van de eventuele gevolgen op jou worden verhaald. Als ouder van jonge kinderen ben je ook aansprakelijk voor hun activiteiten.
 • Arbitrage en arbitragekosten
  De arbitragekosten zijn de kosten die gemaakt worden om het bemiddelingsproces te doorlopen. Denk hierbij o.a. aan griffiekosten en organisatiekosten bij een rechtszaak.

B

 • Bijstand
  Wanneer je bijstand geniet, word je ondersteund (bij gestaan) door mensen die je in jou specifieke situatie kunnen helpen. Deze hulp word bijstand genoemd. Rechtsbijstand is dus juridische hulp.

C

 • Contract
  Een overeenkomst waar zowel de verzekeringsnemer als de verzekeringsgever op aangeven dat ze akkoord zijn met de gemaakte afspraken (wat wordt er verzekerd en tegen welke kosten)

D

 • Dekking
  De dekking is de omvang van de door de verzekeringsmaatschappij gegeven bescherming. Een standaard verzekering levert een standaard dekking. De dekking is uit te breiden door extra modules mee te verzekeren.

E

 • Externe kosten
  Externe kosten zijn de kosten voor rechtshulp die gemaakt worden door partijen die niet direct in dienst zijn bij de verzekering. Het is mogelijk dat de verzekering een bepaalt specialisme niet zelf in huis heeft. In dit geval zal de verzekeraar om informatie van een externe partij vragen en hiervoor zullen dan geen extra kosten gerekend worden. Wanneer je als verzekerde echter zelf vraagt om hulp van een externe partij, dan zullen de bijbehorende kosten als externe kosten gerekend worden.

F

 • Franchise
  Bij een rechtsbijstandverzekering wordt gesproken over een franchise en dit is eigenlijk een drempelbedrag. Is de franchise van je verzekering bijvoorbeeld ?500,- dan zal je verzekering geen werk voor je ondernemen als het totale schadebedrag minder dan deze ? 500,- bedraagt. Bij de meeste rechtsbijstandverzekeringen ligt het franchise-bedrag tussen de ?100,- en ?300,-

I

 • Invloed
  Bij verzekeringen wordt er gekeken naar de schuldvraag. Hierbij wordt ook gelet op eventuele factoren van buitenaf die van invloed zijn. Bekend is het onder invloed zijn van alcohol maar ook het weer kan van invloed zijn op bepaalde gebeurtenissen.

M

 • Module
  Een module is aanvullend terrein/onderwerp waarop de rechtsbijstandverzekering van toepassing kan zijn. Modules komen dus bovenop de basis rechtsbijstandverzekering.

O

 • Onvermogen
  Er is sprake van onvermogen als het niet binnen je vermogens ligt om een bepaalde gebeurtenis te voorkomen.

R

 • Rechtsbijstand
  Wanneer je rechtsbijstand krijgt, dan krijg je hulp van iemand die aantoonbaar juridische kennis heeft. Een advocaat is een juridisch geleerde die je bij kan staan tijdens een rechtszaak.
 • Rechtsgeldigheid
  Wanneer iets rechtsgeldig is, dan is het op legale wijze tot stand gekomen. Een ander woord voor rechtsgeldig is rechtmatig. Ten behoeve van het aanwijzen van de aansprakelijke bij een geschil wordt o.a. gekeken of er door een van de partijen onrechtmatige daden zijn gepleegd.
 • Risico
  Risico is de kans dat een (onverwachte en onbedoelde) gebeurtenis zich voordoet. Binnen de verzekeringswereld heeft een bepaald risico altijd een financiële component. (maximale vergoeding per gebeurtenis of per jaar)

S

 • Schade
  Schade is het (nadelige) gevolg van een gebeurtenis die onverhoopt heeft plaatsgevonden. Schade wordt bijna altijd in geld uitgedrukt. Om het schadebedrag vast te stellen wordt een vergelijking gemaakt tussen de daadwerkelijke uitkomst van de gebeurtenis en de gedachte dat deze gebeurtenis niet zou zijn gebeurd. De volgende soorten schade worden o.a. onderscheiden:

  • Materiele schade
  • Immateriële schade
  • Gevolgschade
  • Vertraging schade
  • Vervangingsschade

V

 • Verzekering
  Een verzekering is een overeenkomst die een verzekeringsmaatschappij met een verzekeringsnemer sluit. Met een verzekering worden de gevolgen van bepaalde risico?s afgedekt. De rechtsbijstandverzekering dekt de financiële risico?s behorend bij juridische hulp.

W

 • Wachttijd
  De periode waarbinnen wel al verzekeringspremie betaald moet worden, maar waarbij er nog geen gebruik gemaakt kan worden van de rechtsbijstandverzekering. Bij de meeste rechtsbijstandverzekeringen varieert de wachttijd tussen de 3 en 6 maanden.