Vragen over autoverzekering

Algemene informatie over de autoverzekering

 1. Wat is een autoverzekering?

  Een autoverzekering is een zogenaamde schadeverzekering. Het dekt namelijk schade die veroorzaakt wordt tijdens het gebruik van een auto.

 2. Wanneer moet ik een autoverzekering afsluiten?

  Je bent wettelijk verplicht om een autoverzekering af te sluiten zodra je het kenteken van je auto op je naam zet. Daarbij moet je minimaal een W.A.-verzekering afsluiten alvorens je met je nieuwe aanwinst de weg op gaat. Geef daarom altijd eerst ten minste het kenteken en de meldcode van de auto (deze is terug te vinden in de autopapieren) door aan je verzekeraar of je verzekeringsagent voordat je bij de dealer wegrijdt. Op deze manier ben is je autoverzekering geregeld op het moment dat je je auto daadwerkelijk in gebruik neemt.

 3. Mag ik met mijn nieuw gekochte auto pas rijden als ik de polis van de autoverzekering in huis heb?

  Nee, dat hoeft niet. Wel is het verplicht om de autoverzekering afgesloten te hebben voordat je gaat rijden met je nieuwe auto. Het (telefonisch) doorgeven van de gegevens van de auto (kenteken en meldcode) aan je verzekeraar of verzekeringsagent is meestal voldoende. Je bent vanaf dat moment namelijk ‘voorlopig gedekt’. De definitieve polisgegevens ontvang je dan inderdaad later thuis.

 4. Wat gebeurt er als ik geen autoverzekering afsluit?

  Wanneer het RDW bij controle in het verzekeringsregister constateert dat je geen autoverzekering hebt afgsloten voor een voertuig dat op jouw naam staat, dan kan het CJIB je een boete toesturen.

 5. Kan ik zomaar bij iedere verzekeringsmaatschappij een autoverzekering afsluiten?

  Ja, mits de betreffende verzekeringsmaatschappij de benodigde registratie in het verzekeringsregister van het RDW kan doen. In de praktijk betekent dit meestal dat je je autoverzekering bij een Nederlandse verzekeringsmaatschappij moet afsluiten.

 6. Waar moet een autoverzekering wettelijk aan voldoen?

  In de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen is tevens vastgelegd waar een autoverzekering minimaal aan moet voldoen. Zo is onder meer bepaald dat:

  • zaakschade per gebeurtenis gedekt moet zijn voor een bedrag van ten minste €2.500.000,-
  • personenschade per gebeurtenis gedekt moet zijn voor een bedrag van ten minste €5.000.000,- per gebeurtenis of ten minste €1.000.000,- per slachtoffer.
  • de autoverzekering dekking moet bieden binnen alle landen die behoren tot de Europese Economische Ruimte (E.E.R.). Tot de E.E.R. behoren alle landen van de Europese Unie plus Lichtenstein, Noorwegen en Ijsland.

  De bovengenoemde regels zijn van toepassing op motorrijtuigen die tot 8 personen kunnen vervoeren. Voor motorrijtuigen waarmee meer dan 8 personen vervoerd worden gelden de volgende aangepaste regels:

  • Personenschade dient voor ten minste €10.000.000,- per gebeurtenis gedekt te zijn.
  • Baggageschade dient voor ten minste €40.000,- per gebeurtenis gedekt te zijn.
 7. Is een verzekeraar verplicht om in alle gevallen de schade te dekken?

  Nee. Er kunnen zich situaties voordoen waarin een autoverzekering geen dekking biedt. De verzekeraar is in de volgende gevallen niet verplicht om schade te vergoeden:

  • Schade veroorzaakt door het gebruik van een gestolen auto valt niet onder de dekking van een autoverzekering (NB: Joyriding waarbij geen geweld is gebruikt wordt niet als diefstal beschouwd en valt derhalve niet onder deze regel.)
  • Ziektekosten die het gevolg zijn van letselschade bij inzittenden worden niet via de W.A.-verzekering vergoed wanneer de bestuurder zelf schuldig is aan het ongeval waarbij de letselschade is ontstaan. Ook wanneer er helemaal geen schuldige valt aan te wijzen, wordt er vanuit de W.A.-verzekering niets uitgekeerd. In dit geval kan men terugvallen op de S.I.V. (Schade Inzittendenverzekering) indien deze is afgesloten.

Waar op te letten bij de WA Verzekering

 1. Welke schade is gedekt als ik alleen een minimale W.A.-verzekering afsluit?

  De W.A.-verzekering (aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen) dekt de schade die jij met je auto veroorzaakt bij anderen. Dit kan gaan om zowel zaakschade (materiële schade) als om personenschade (letselschade en overlijdensschade). Schade die wordt veroorzaakt aan een caravan of aanhanger wordt eveneens door de W.A.-verzekering van de auto vergoed mits de caravan of aanhanger op dat moment ook daadwerkelijk aan de auto gekoppeld is. Ook schade die wordt veroorzaakt door lading die van een aan de auto gekoppelde aanhanger afvalt is gedekt.

 2. Moet ik mijn caravan en/of aanhanger apart W.A.-verzekeren?

  Nee. Een caravan en/of aanhanger tot en met 3500 kg zijn automatisch meeverzekerd op de auto waaraan zij gekoppeld zijn. LET OP: Alleen schade die je met je caravan of aanhanger veroorzaakt wordt vergoed. Schade aan je aanhanger of caravan zelf is niet gedekt via de autoverzekering die je voor het trekkend voertuig hebt afgesloten.

 3. Is mijn W.A.-verzekering ook geldig wanneer iemand anders met mijn auto rijdt?

  Ja, zo lang die persoon jouw toestemming heeft om met je auto te rijden dan is schade die hij of zij eventueel met jouw auto veroorzaakt ook gedekt. LET OP: je W.A.-verzekering van jouw auto geldt niet wanneer de andere bestuurder geen geldig rijbewijs heeft of wanneer de rijbevoegdheid van hem of haar is ontzegd. Ook wanbetaling en rijden onder invloed van drugs of alcohol zijn voor een verzekeraar geldige redenen om niet uit te keren bij schade. Deze uitsluitingen gelden alleen voor jou als eigenaar van de auto waarmee de schade is veroorzaakt en dus niet van de gedupeerde. Dit heeft tot gevolg dat de veroorzaakte schade wordt vergoed aan de benadeelde partij, waarna deze kosten door de verzekeraar op jou worden verhaald.

 4. Ik heb al een gewone aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren. Moet ik nu alsnog een aparte W.A.-verzekering afsluiten voor mijn auto?

  Jazeker! Schade die je met uw auto (of ander motorrijtuig) veroorzaakt wordt niet gedekt door een gewone A.V.P. (aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren). Je bent daarom altijd verplicht om ten minste een aparte W.A.-verzekering af te sluiten op het moment dat je een motorrijtuig op jouw naam zet.

Waar op te letten bij het vergelijken

 1. Wat is de beste autoverzekering?

  Hier is geen standaard antwoord op te geven. Welke autoverzekering het beste is, is per persoon en situatie verschillend. Factoren die hierbij onder meer een rol spelen, zijn het type auto dat je wilt verzekeren, je leeftijd, het aantal schadevrije jaren, de regio waarin je woont en de dekking die je van je autoverzekering verwacht.

 2. Is autoverzekeringen vergelijken echt de moeite waard?

  Jazeker! Net als bij je zorgverzekering kan het lonen om jaarlijks opnieuw te bekijken of het wellicht kan lonen om over te stappen naar een andere autoverzekering. Verzekeraars hanteren verschillende bonus-malusregelingen waardoor de premies aanzienlijk kunnen verschillen.

  Daarbij speelt ook de leeftijd van je auto een bepalende rol. Het kan zijn dat de dagwaarde van je auto in het nieuwe jaar dusdanig gedaald is dat het mogelijk verstandig is om van een all-risk verzekering over te stappen naar bijvoorbeeld een beperkte cascoverzekering of zelfs alleen een minimale W.A.-verzekering.

 3. Als ik autoverzekeringen ga vergelijken, waar kan ik dan allemaal op letten?

  Wanneer je verschillende autoverzekeringen naast elkaar legt, probeer dan te letten op onder meer de volgende punten:

  • Verschillen in de gehanteerde bonus-malusladder. Is er sprake van een basis-instaptrede of niet?
  • Bij wat voor schadeclaims krijg ik te maken met een terugval in de opgebouwde schadevrije jaren? En als ik vervolgens een dergelijke schadeclaim indien, wat voor gevolgen heeft dit dan voor mijn no-claimkorting?
  • In het geval je wilt overstappen naar een nieuwe autoverzekering, mag je dan je opgebouwde schadevrije jaren meenemen?
  • Is er sprake van een nieuwwaarderegeling? En wat voor afschrijvingsmethode wordt hier op toegepast?
  • Wanneer wordt er gerekend met de cataloguswaarde van de auto en wanneer met de aanschafwaarde?
  • Is pechhulp standaard meeverzekerd of moet je daarvoor een aparte module afsluiten?
  • Speelt mijn leeftijd nog een rol in de hoogte van de premie? En zo ja, welke autoverzekering past dan het beste bij mij?
  • Speelt mijn woonplaats nog een rol in de hoogte van de premie? En zo ja, welke autoverzekering is dan het beste voor mij?
  • Biedt de verzekeraar de mogelijkheid om, indien nodig, de autoverzekering op te schorten?

Bijzondere situaties

 1. Zijn er situaties waarin het verstandig is om schade NIET via de autoverzekering te claimen?

  Hoe gek het ook klinkt, er zijn gevallen waarin het voordeliger kan zijn om bij schade juist geen beroep te doen op je autoverzekering. Op het moment dat je schade claimt, dan gaat dat ten koste van je opgebouwde no-claim. En dit leidt weer tot een verlaging van je bonuskorting, oftewel een verhoging van je premie. Heb je dus schade die relatief goedkoop gerepareerd kan worden, dan kun je overwegen om het schadebedrag niet te claimen maar zelf te betalen. De kans is groot dat je daarmee op de lange termijn goedkoper uit bent.

 2. Kan ik mijn huidige autoverzekering zomaar opzeggen?

  In de meeste gevallen hanteren verzekeraars een contracttermijn van één jaar voor nieuw afgesloten autoverzekeringen. Na het verlopen van deze termijn dient de autoverzekering minimaal voor één keer verlengd. Nadat deze verlenging heeft plaatsgevonden kun je je autoverzekering per dag opzeggen. Over het algemeen geldt er dan een opzegtermijn van een maand.

 3. Ik heb een nieuwe auto aangeschaft terwijl ik mijn oude auto nog niet kwijt ben. Hoe regel ik dat met de autoverzekering?

  Wanneer je een nieuwe auto op je naam laat zetten voordat je je oude auto hebt weggedaan, dan ben je verplicht om toch beide auto’s ten minste W.A. te verzekeren. Duurt deze overlap minder dan 14 dagen dan is het bij de meeste verzekeraars mogelijk om de oude auto kosteloos mee te verzekeren op de autoverzekering van de nieuwe auto. Weet je van te voren dat je langer dan deze 14 dagen in het bezit zal zijn van zowel je nieuwe als je oude auto, dan moet je dit melden aan de verzekeraar. In de meeste gevallen zul je dan een aparte extra autoverzekering moeten afsluiten voor een van de twee auto’s. Dit geldt ook wanneer je gedurende deze periode niet meer met de oude auto rijdt.

 4. Kan ik tijdelijk mijn autoverzekering opzeggen als ik mijn auto voor langere tijd niet gebruik?

  Ja dat kan. Wanneer je van te voren weet dat je je auto voor een langere periode niet zal gebruiken, dan kun je voor je auto een schorsing aanvragen. Dit kun je via de website van de RDW regelen. Op het moment dat je de schorsing aanvraagd blijft deze geldig gedurende maximaal één jaar. Gedurende deze periode worden alle (financiële) verplichtingen die horen bij het hebben van een auto, stopgezet. Als je de schorsing van je auto geregeld hebt, dan kun je de bijbehorende autoverzekering stopzetten.

  LET OP: Als je auto eenmaal geschorst is (dat is direct na de aanvraag), dan mag je je auto niet meer de mee de openbare weg opnemen. Een geschorste auto mag je zelfs niet op de openbare weg parkeren.

 5. Als ik een proefrit maak in een auto voordat ik deze gekocht heb, wie is er dan verantwoordelijk voor de autoverzekering van deze auto?

  De eigenaar van de auto is altijd verantwoordelijk voor het afsluiten van de autoverzekering. In het geval van een proefrit, ben jij als koper dus verzekerd via de autoverzekering die de verkoper heeft afgesloten voor de auto. Je hebt de auto immers nog niet gekocht. De auto staat nog steeds op naam van de verkopende partij.

  LET OP: Hoewel de verkoper verantwoordelijk is voor de verzekering van de auto zolang deze in zijn of haar bezit is, kan het wel voorkomen dat er een eigen risico bestaat voor de bestuurder van de auto op het moment dat er schade ontstaat. In het geval van een proefrit geldt dit eigen risico dus voor de potentiële koper die op dat moment de auto bestuurt.