Tweede auto

Ik heb twee auto’s in mijn bezit en voor beiden wil ik een autoverzekering afsluiten. Bestaan hier nog speciale regelingen voor?

Jazeker. Wanneer je twee auto’s hebt die je beiden bij één verzekeraar wilt verzekeren, dan kan het interessant zijn om een autoverzekering te kiezen met een zogenaamde ‘sistercarregeling’. Autoverzekeringen met een sistercarclausule dekken schade die ontstaat wanneer je zelf met één van je auto’s schade veroorzaakt aan je andere auto.

Hoe werkt een sistercarregeling? Normaal gesproken is de verzekeringnemer als schadeveroorzakende bestuurder niet aansprakelijk voor schade die hij of zij aan de eigen auto toebrengt. In zo’n geval keert de W.A.-autoverzekering dan ook niet uit. Een sistercarclausule voorziet de verzekeraar in de mogelijkheid om de ontstane schade te behandelen alsof deze door een derde is veroorzaakt. Kan deze fictieve derde daadwerkelijk aansprakelijk worden gesteld voor de geleden schade, dan zijn de kosten gedekt.

Er bestaan zeker verschillen in de wijze waarop verzekeraars een sistercarregeling aanbieden. Zo geldt bij de ene verzekeraar de voorwaarde dat de autoverzekering alleen uitkeert wanneer de schade niet op eigen terrein (bijvoorbeeld je eigen oprit of erf) is ontstaan. Bij andere verzekeraars geldt deze uitsluiting niet. Er zijn verzekeringsmaatschappijen die standaard een sisterccarclausule hebben opgenomen in hun autoverzekering, bij andere partijen moet je er extra voor bijbetalen. Al met al kan het dus zeker de moeite waard zijn om verschillende autoverzekeringen met elkaar te vergelijken wanneer je op zoek gaat naar een autoverzekering met een sistercarregeling.

Ik wil een tweede auto verzekeren. Tellen de schadevrije jaren die ik met mijn eerste auto al heb opgebouwd ook mee voor een eventuele no-claimkorting op de autoverzekering voor de tweede auto?

Dit verschilt per autoverzekering. Er zijn verzekeringsmaatschappijen die inderdaad de opgebouwde schadevrije jaren van de eerste auto ook laten meetellen voor de tweede auto van hetzelfde gezin. Dit is natuurlijk gunstig, aangezien je dan voor de nieuwe autoverzekering direct begint met een bonuskorting op de premie. Als voorwaarde geldt dan wel vaak dat de eerste auto reeds bij dezelfde verzekeringsmaatschappij ondergebracht moet zijn. Bij andere verzekeringsmaatschappijen kun je schadevrije jaren alleen per auto opbouwen. Bij de aanschaf van een tweede auto binnen hetzelfde gezin begint de autoverzekering dan gewoon met nul schadevrije jaren.

Bekijk bij de aanschaf van een tweede gezinsauto dan ook altijd wat je mogelijkheden zijn door verschillende autoverzekeringen met elkaar te vergelijken.

Binnen hetzelfde gezin een autoverzekering afsluiten voor meerdere auto’s: de tweedegezins-autoregeling

De tweedegezins-autoregeling biedt de mogelijkheid om voor meer dan één auto een autoverzekering af te sluiten, waarbij de tweede auto dezelfde korting op de premie krijgt als de eerste auto. Om voor deze autoverzekering in aanmerking te komen moeten de auto’s en de bestuurders aan bepaalde voorwaarden voldoen. Welke voorwaarden dit precies zijn verschilt per verzekeraar. Het kan dus de moeite lonen om de polissen van de verschillende verzekeraars eerst goed met elkaar te vergelijken alvorens een dergelijke autoverzekering af te sluiten.

Enkele veel voorkomende eisen die verzekeraars stellen om in aanmerking te kunnen komen voor een tweedegezins-autoregeling:

 • Minimaal één of twee jaar geen schuldschade
  Dit wil zeggen dat je in de afgelopen één of twee jaar geen schade veroorzaakt mag hebben. Deze eis kan gesteld worden aan de bestuurder van de eerste auto, maar ook aan de bestuurder van de tweede auto. Sommige verzekeraars eisen de één of twee jaar schadeloos rijden aan enkel een van de twee bestuurders, andere aan beiden.
 • Beide auto’s verzekerd bij dezelfde verzekeraar
  Sommige verzekeraars bieden alleen een tweedegezins-autoregeling aan wanneer beide voertuigen qua autoverzekering bij hen zijn ondergebracht.
 • Kinderen van de hoofdverzekerde komen meestal niet in aanmerking
  Wanneer de tweede auto op naam staat van een kind van de hoofdverzekerde, dan is het bij vrijwel alle verzekeraars niet mogelijk om gebruik te maken van de tweedegezins-autoregeling. Alleen wanneer er sprake is van twee auto’s die beiden op naam staan van bestuurder van de eerste auto, of wanneer de tweede auto op naam staat van diens inwonende partner, komt men in aanmerking voor deze voordeelregeling.
 • De leeftijd van de bestuurder(s)
  De meeste verzekeraars stellen een minimumleeftijd van 24 jaar voor de betreffende bestuurder(s) als eis om van de tweedegezins-autoregeling gebruik te kunnen maken.
 • De waarde van de tweede auto
  De meeste verzekeraars stellen een grens aan de waarde van de tweede auto die in de autoverzekering wordt opgenomen. De hoogte van die bovengrens kan per verzekeraar echter aanzienlijk verschillen: Waar bij de ene verzekeraar de waarde van de tweede auto de € 30.000,- niet mag overschrijden, mag bij de andere verzekeraar de tweede auto tot € 75.000,- kosten.